Ealaín na Gaeltachta

 
Art na Gaeltachta Teo. Cuireadh Art na Gaeltachta ar bun le plean a chur i bhfeidhm ar mhaithe le cúrsaí ealaíne sa Ghaeltacht, le cabhrú le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon agus le tionscadail ealaíne, agus le hiad a spreagadh, d’fhonn na healaíona a FHORBAIRT agus gairmréimeanna nan-ealaíontóirí a chur chun cinn. Comhthionscnamh idir Údarás na Gaeltachta agus an Chomhairle Ealaíon is ea é.

Breis Eolais: http://www.ealain.ie