Ceol na Coille - Scoil Ceoil Thraidisiúnta Éireannaigh

Leitir Ceanainn 

Tá Ceol na Coille dírithe ar cheol Éireannach a chur ar fáil do theaghlaigh agus deis a thabhairt do dhaltaí foghlaim agus seinm i socruithe éagsúla, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, i dtimpeallacht spraíúil, shuaimhneach, fháilteach.

 

Breis eolais: www.ceolnacoille.ie