Comhar Ealaíona Cuisle

An Ghaeltacht 

Meascra ealaíontóirí agus ceardaithe é Cuisle, agus iad ag cónaí agus ag obair i nGaeltacht Dún na nGall. As a gcúlra agus a gcultúir tagann meascra andúchasach agus traidisiúnta le chéile sa ghrúpa sainiúil seo.  

 

Breis eolais:  http://www.cuisle.net/