Amharclann an Ghrianáin

Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn

Tugann an Grianán deis do dhaoine áitiúla agus do chuairteoirí araon sult a bhaint as scoth na n-imeachtaí ealaíne agus siamsaíochta, idir áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, lena n-áirítear drámaíocht, seónna grinn ar do bhoinn, ceol, damhsa agus a thuilleadh nach iad. Bíonn Caifé an Ghrianáin ar oscailt ó Luan go Satharn. 

Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.angrianan.com