Ionad Cuairteoirí na Seanbheairice, an Fál Carrach

An Fál Carrach 

Tá ar taispeáint san ionad cuairteoirí seo buantaispeántán maidir le stair agus le cultúr na hiar-bheairice seo de chuid Chonstáblacht Ríoga na hÉireann agus an Gharda Síochána. Léirítear teanga, cultúr, oidhreacht, stair agus cuimhní na stíle maireachtála a bhí ag ár sinsir. Tá caifé/beár fíona suite san ionad agus is rialta a eagraítear imeachtaí ceoil, ealaíne agus cultúrtha ann, mar aon le féile bhliantúil ealaíon agus cultúir. 

 

Liosta iomlán na n-imeachtaí agus breis eolais le fáil ag: www.falcarraghvisitorcentre.com