Ionad Oidhreachta agus Oideachais Uladh Albanach – Éireannach Albanach, Móin Réidh, an Carraigín.

Tá an bansa athchóirithe seo, a théann siar go dtí an naoú haois déag, suite ar thailte saibhre an Lagáin in oirthear Dhún na nGall.  Tá ann san ionad neart eolais faoi thraidisiúin agus faoi imeachtaí na nUladh Albanach / na nÉireannach Albanach.  Cuirtear faoi chaibidil ann téamaí amhail stair an Lagáin, eisimircigh san ochtú haois déag, na filí fíodóra, diaspóra Ultach Albanach agus na hUlaidh Albanacha sna Stáit Aontaithe.    

Suíomh gréasáin:  monreagh-heritage-centre.com