Amharcealaíona

An Gailearaí, Gaoth Dobhair 

Is gailearaí proifisiúnta é 'An Gailearaí'. Cuirtear dearcealaín chomhaimseartha den chéad scoth ar taispeántas don phobal. Mar pháirt dár gclár taispeántais bliantúil, cuirimid deiseanna agus tacaíocht ar fáil chun cuidiú le healaíontóirí a gcuid saothar a chur i gcrích agus a chur ar taispeántas. 

Is gailearaí gairmiúil é An Gailearaí atá suite i nGaeltacht Dún na nGall. Taispeántar ann amharcealaín chomhaimseartha. Tugann An Gailearaí deiseanna agus tacaíocht d'ealaíontóirí chun a saothar a chruthú agus a thaispeáint mar chuid den chlár bhliantúil taispeántais. 

 

Breis eolais:  www.angailearai.com